Heat Illness Prevention Information Ministry of the Environment Heat Illness Prevention Information MENU

Heat Stress Index: WBGT

Hokkaido Tohoku Kanto Koshin
Tokai Hokuriku Kinki Chugoku
Shikoku Kyushu Okinawa
PC Mobile