As of Jun 19 20:00
today
Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido Tohoku Kanto Kanto Kanto Kanto Koshin Tokai Hokuriku Hokuriku Kinki Chugoku Chugoku Chugoku Shikoku Shikoku Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Okinawa Okinawa Okinawa Okinawa Okinawa
Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido Tohoku Kanto Kanto Kanto Kanto Koshin Tokai Hokuriku Hokuriku Kinki Chugoku Chugoku Chugoku Shikoku Shikoku Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Okinawa Okinawa Okinawa Okinawa Okinawa
Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido Hokkaido Tohoku Kanto Kanto Kanto Kanto Koshin Tokai Hokuriku Hokuriku Kinki Chugoku Chugoku Chugoku Shikoku Shikoku Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Kyushu Okinawa Okinawa Okinawa Okinawa Okinawa