環境省熱中症予防情報サイト 環境省 環境省熱中症予防情報サイト MENU

Heat Stress Index: WBGT

Hokkaido Tohoku Kanto Koshin
Tokai Hokuriku Kinki Chugoku
Shikoku Kyushu Okinawa